Blazing Sevens
Syndicate
Jurassic Giants
Monkey Money
Master Chen`s Fortune